Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất chi tiết năm 2021

Khi cấp Sổ đỏ hoặc sang tên Sổ đỏ thì người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ, trừ những trường hợp được miễn. Để bạn có thể tự tính được lệ phí trước bạ phải nộp, tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc cách tính lệ phí trước bạ nhà đất chi tiết năm 2021.

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất chi tiết năm 2021

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất 

Khi nào thì cần phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Điều 3 của Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ quy định:

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất chi tiết năm 2021

Theo đó, khi đăng ký quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở sẽ phải nộp lệ phí trước bạ, trừ những trường hợp được miễn, dưới đây là những trường hợp phổ biến:

 • Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất lần đầu ( hay còn gọi là làm Sổ đỏ lần đầu).
 • Chuyển nhượng toàn bộ hay một phần của nhà, đất.
 • Tặng cho toàn bộ hoặc một phần của nhà, đất.
 • Thừa kế toàn bộ hoặc một phần của nhà, đất.

Cách để tính lệ phí trước bạ nhà đất 

 • Trường hợp 1: Khi chuyển nhượng mà tiền trong hợp đồng cao hơn giá nhà hoặc đất của UBND cấp tỉnh quy định

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung của Nghị định 140/2016/NĐ-CP: trong trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển nhượng cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá trên hợp đồng chuyển nhượng.

Lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng nhà, đất tại trường hợp này được xác định như sau:

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất chi tiết năm 2021

 • Trường hợp 2: Khi giá chuyển nhượng bị thấp hơn hoặc bằng giá nhà hoặc đất của UBND cấp tỉnh quy định hoặc khi tặng cho hay thừa kế nhà đất hoặc khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu

Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, thì căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ cũng như mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Tuy rằng nhà và đất đều có 1 mức thu là 0.5% nhưng giá tính lệ phí trước bạ của nhà và đất tại trường hợp này là khác nhau, cụ thể:

* Mức nộp lệ phí với đất

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất chi tiết năm 2021

Lưu ý: Trong trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ sẽ được xác định như sau:

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất chi tiết năm 2021

* Mức nộp lệ phí với nhà ở:

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất chi tiết năm 2021

Trong điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà sẽ xác định như sau:

Trong đó:

 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá đã được UBND cấp tỉnh cung cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu của nhà nước bán cho người thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà đất thuộc sở hữu nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định đã cấp của UBND cấp tỉnh.
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà được mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu hay đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.
 • Giá 01 m2 nhà là giá thực tế xây dựng “mới” 01 m2 sàn nhà của từng cấp nhà hoặc hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành.
 • Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tục khai và nộp thuế trước bạ nhà đất

Bên mua chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai nộp lệ phí trước bạ, nộp cùng với hồ sơ sang tên Sổ đỏ (thủ tục đăng ký biến động đất đai) và nộp đủ lệ phí theo thông báo của Cơ quan Thuế.

Chuẩn bị giấy tờ sơ khai lệ phí trước bạ:

 • Bản chính của Tờ khai lệ phí trước bạ củanhà đất
 • Bản sao hợp lệ đầy đủ các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ những trường hợp nộp bản chính.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà và đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao của giấy tờ hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.

Trình tự thực hiện

 • Với hộ gia đình hoặc cá nhân có thể nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), nơi đã có tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.
 • Với tổ chức nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc cấp tỉnh, nơi đã có tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan Thuế thì phải hoàn thành nộp lệ phí trước bạ.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu thêm về cách tính lê phí trước bạ nhà đất. Cảm ơn bạn đọc đã dành chút thời gian để tham khảo bài viết này của chúng tôi.