Một số nét về luật xây dựng 50/2014

Luật xây dựng 50/2014 với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung một số điều dựa trên Luật xây dựng 2003. Luật xây dựng này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 bao gồm những quy định về quyền, nghĩa vụ của cơ quan, cá nhân, quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và xây dựng. Luật Xây dựng này đã quy định cụ thể cho nhà ở riêng lẻ, những công trình không theo tuyến. Mời các bạn tham khảo bài viết này để biết thêm về đôi nét đổi mới của Luật xây dựng này nhé.

Một số điểm đổi mới và bổ sung của Luật Xây Dựng 50/2014

Một số điểm bổ sung

luật xây dựng 50/2014

  • Khoản 1 điều 3 được bổ sung và sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1:

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho đầu tư xây dựng là tài liệu để trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết và tính khả thi, hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, để làm cơ sở xem xét, quyết định cho chủ trương đầu tư xây dựng.

  • Khoản 4 điều 3 được sửa đổi:

Bộ quản lý công trình XD chuyên ngành là Bộ được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện đầu tư XD công trình thuộc chuyên ngành XD do mình quản lý.

  • Khoản 10 điều 3 được sửa đổi và bổ sung:

Công trình XD là sản phẩm được tạo nên bởi sức lao động của con người, VLXD, những thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với mặt đất, có thể bao gồm phần dưới đất, phần trên mặt đất, phần dưới nước và phần trên mặt nước, được XD theo thiết kế. Công trình xây dựng gồm công trình dân dụng, CT công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, CT hạ tầng kỹ thuật và công trình khác.

  • Khoản 36 điều 3 được bổ sung và sửa đổi

Thẩm định là việc kiểm tra và đánh giá của người quyết định đầu tư, của chủ đầu tư, của cơ quan chuyên môn về XD đối với những nội dung cần thiết trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư XD làm cơ sở xem xét, phê duyệt.

  • Khoản 45 điều 3 bị bãi bỏ 

Vùng quy hoạch là vùng không gian lãnh thổ được giới hạn bởi một hoặc bởi nhiều đơn vị hành chính được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

luật xây dựng 50/2014

Tóm tắt Luật xây dựng 50/2014

luật xây dựng 50/2014

Miễn cấp giấy phép xây dựng đối với dự án nhà ở xây dưới 7 tầng

Ngày 18/06/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp lần thứ 7 đã thông qua Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, quyết định miễn cấp phép xây dựng đối với nhà ở nằm trong dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô xây dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn nhà dưới 500m2, có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phê duyệt từ ngày 01/01/2015.

Ngoài các công trình bí mật của Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn và nhà ở nằm trong dự án phát triển đô thị nêu trên, các CT nằm trên địa bàn giữa hai đơn vị hành chính từ cấp tỉnh trở lên; công trình xây dựng với mục đích tạm phục vụ thi công xây dựng CT chính; công trình xây dựng thuộc dự án KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thẩm định thiết kế; công trình thuộc dự án đầu tư XD được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng của cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư thi công và các công trình sửa chữa, cải tạo để làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài để không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc thì sẽ không phải xin cấp Giấy phép xây dựng kể từ ngày 01/01/2015.

Đối với công trường XD ,theo Luật quy định, trừ nhà ở riêng có quy mô dưới 7 tầng thì các công trường xây dựng còn lại đều phải được lắp đặt biển báo tại công trường thi công xây dựng. Biển báo gồm tên, quy mô công trình; ngày khởi công và ngày hoàn thành; tên, địa chỉ, số điện thoại của nhà chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế XD, tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công công trình xây dựng và bản vẽ phối cảnh của công trình. Đồng thời, xung quanh khu vực công trường thi công phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm an toàn, ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài.

Luật này để thay thế Luật Xây dựng số 16/2013/QH13 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Kết Luận

Bài viết trên là thông tin, nội dung và tóm tắt về luật xây dựng 50/2014. Cũng mong với những thông tin trên sẽ giúp ích được cho quá trình tìm hiểu trước khi xây nhà của bạn đọc.