Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chào mừng Quý khách đến với thông báo về quyền riêng tư của canhothuthiemriverpark.com

canhothuthiemriverpark tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách. Thông báo bảo mật này sẽ thông báo cho Quý khách về cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, kể cả khi Quý khách truy cập trang web của chúng tôi (bất kể Quý khách truy cập từ đâu) và cho Quý khách biết về quyền riêng tư của Quý khách và cách luật bảo vệ Quý khách.

Dữ liệu chúng tôi thu thập về Quý khách

  • Dữ liệu nhận dạng bao gồm họ, tên người dùng, chức danh, ngày sinh và giới tính.
  • Nơi ở, địa chỉ hòm thư email và số điện thoại.
  • Dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách Quý khách sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông bao gồm các sở thích của Quý khách trong việc nhận tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và các sở thích giao tiếp của Quý khách.

Nếu Quý khách không cung cấp dữ liệu cá nhân

Nếu Quý khách không cung cấp dữ liệu khi được yêu cầu, chúng tôi có thể dừng hợp đồng với Quý khách (ví dụ: để cung cấp cho Quý khách hàng hóa hoặc dịch vụ) nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách nếu trường hợp này xảy ra vào thời điểm đó.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách khi luật pháp cho phép. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách trong các trường hợp sau:

Nơi chúng tôi cần thực hiện hợp đồng mà chúng tôi sắp ký kết hoặc đã giao kết với Quý khách.
Lợi ích và quyền cơ bản của Quý khách không làm ảnh hưởng những lợi ích hợp pháp của chúng tôi
Trường hợp chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.
Quý khách có quyền rút lại sự đồng ý tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách

Chúng tôi cam kết tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của Quý khách và xử lý dữ liệu đó theo quy định của pháp luật. Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các mục đích riêng của họ và chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các mục đích cụ thể và theo hướng dẫn của chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã phát triển công nghệ bảo mật tối ưu để ngăn chặn dữ liệu cá nhân của Quý khách vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc bị truy cập theo cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý khách đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách theo hướng dẫn của chúng tôi và họ phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của Quý khách với mục đích đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo nào.

Chúng tôi giữ hầu hết dữ liệu cá nhân của Quý khách miễn là tài khoản của Quý khách còn mở. Chúng tôi giữ lại dữ liệu cá nhân của Quý khách khi tài khoản của Quý khách đang tồn tại hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho Quý khách. Điều này bao gồm dữ liệu Quý khách hoặc những người khác cung cấp cho chúng tôi và dữ liệu được tạo ra hoặc suy ra từ việc Quý khách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Ngay cả khi Quý khách chỉ sử dụng dịch vụ của chúng tôi vài năm một lần, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của Quý khách và giữ cho hồ sơ của Quý khách mở cho đến khi Quý khách quyết định đóng tài khoản của mình. Trong một số trường hợp, chúng tôi chọn lưu giữ một số thông tin nhất định (ví dụ: lượt truy cập, tương tác) ở dạng cá nhân hóa hoặc tổng hợp.

Chúng tôi giữ một số dữ liệu của Quý khách ngay cả sau khi Quý khách đóng tài khoản của mình. Chúng tôi thường xóa thông tin tài khoản đã đóng trong vòng 30 ngày kể từ ngày tài khoản bị đóng, ngoại trừ những trường hợp được lưu ý bên dưới.

Chúng tôi giữ lại một số dữ liệu cá nhân của Quý khách ngay cả sau khi Quý khách đã đóng tài khoản của mình nếu cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (bao gồm cả yêu cầu thực thi pháp luật), đáp ứng các yêu cầu quy định, báo cáo thuế, theo dõi trách nhiệm của nhân viên, giải quyết tranh chấp, duy trì bảo mật, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin không được cá nhân hóa sau khi tài khoản của Quý khách bị đóng.

Trong một số trường hợp, Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của Quý khách.

Quyền hợp pháp của Quý khách

Trong một số trường hợp nhất định, Quý khách có các quyền theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của Quý khách:

  • Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý khách.
  • Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách.
  • Đối tượng để xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách.
  • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách.

Quyền rút lại sự đồng ý.

Nếu Quý khách muốn thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.