Hồ sơ đăng ký tạm trú mà bạn nên biết

Nơi tạm trú là nơi mà công dân sinh sống bên ngoài nơi đăng ký thường trú và đã được đăng ký tạm trú. Có thể hiểu đây chính là nơi sinh sống tạm thời, có thời hạn ở ngoài nơi thường trú của công dân.

Đăng ký tạm trú là việc công dân phải thực hiện đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước và được cơ quan này tiến hành làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp Sổ tạm trú. 

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về hồ sơ đăng ký tạm trú đến bạn đọc.

Hồ sơ đăng ký tạm trú cần bao gồm?

Điều kiện để thực hiện việc tạm trú

Người hiện tại đang sinh sống, làm việc và học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không trong trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày đến phải làm thủ tục đăng ký tạm trú tại công an xã, phường, thị trấn.

Trường hợp có đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc và học tập tại nơi đã đăng ký tạm trú thì người đăng kí sẽ bị xóa tên trong sổ đăng ký tạm trú.

Thủ tục đăng ký tạm trú

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đúng, đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Công dân nộp lại hồ sơ tại Công an phường, xã hoặc thị trấn. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và đối chiếu với các quy định của pháp luật về việc cư trú:

  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì viết giấy biên nhận trao cho người

nộp.

  • Trường hợp nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ

hoặc thiếu biểu mẫu; giấy tờ kê khai chưa đúng; chưa đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ cần hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.

  • Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thì không được tiếp nhận và trả

lời bằng văn bản cho công dân và nêu rõ lý do vì sao không tiếp nhận.

Bước 3: Nhận kết quả 

Nộp giấy biên nhận.

  • TH được giải quyết đăng ký tạm trú: Nộp lệ phí và được nhận hồ sơ; 

kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu; đối chiếu lại các thông tin được ghi trong sổ tạm trú; giấy tờ khác và ký vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm được nhận kết quả).

  • Trường hợp không được giải quyết đăng ký tạm trú: Công dân nhận lại hồ sơ đã nộp; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không được giải quyết đăng ký tạm trú và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản, hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi việc giải quyết hộ khẩu.

Thời gian trả kết quả: theo ngày hẹn ghi trên giấy biên nhận. 

Hồ sơ thực hiện giấy đăng ký tạm trú

Xuất trình chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân

  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh rằng chỗ ở hợp pháp.
  • Bản khai nhân khẩu (HK01).
  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu và nhân khẩu (HK02).

Ngoài ra, người tạm trú nếu được chủ hộ đồng ý cho nhập tên vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú ở nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký và ghi rõ họ tên cùng ngày, tháng, năm

Trong trường hợp chỗ ở hợp pháp dùng để cho thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người chủ nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú đến chỗ ở của mình và phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký và ghi rõ họ, tên; Trong trường hợp người chủ nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho việc đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không cần phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn tại nơi người đó thường trú.

hồ sơ đăng ký tạm trú

Thời hạn giải quyết đăng ký

Không vượt quá 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định.

hồ sơ đăng ký tạm trú

Lệ phí đăng ký tạm trú

Dựa theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Kết Luận

Bài viết trên đây là toàn bộ thông tin về hồ sơ đăng ký tạm trú mà chúng tôi cung cấp đến cho quý bạn đọc. Hy vọng các bạn sẽ có thêm những hiểu biết và nắm vững kiến thức trong việc đăng ký hồ sơ tạm trú, tạm vắng nhé.